Prevencia porážky

Veríme, že ste na našich stránkach našli informácie, ktoré ste potrebovali.  Všetky články, ktoré ste čítali, by nebolo možné vytvoriť aj bez vašej finančnej podpory. Ďakujeme, že prispievate.

Názov účtu: Porážka.sk, Číslo účtu:  1242441006/1111,   IBAN: SK9711110000001242441006

A. Primárna prevencia NCMP

Je obzvlášť dôležitá, pretože viac než 70 % mozgových príhod je prvou manifestáciou cerebrovaskulárneho ochorenia.

Opatrenia primárnej prevencie sú určené pre osoby, ktoré nemali mozgový infarkt. Populačná stratégia primárnej prevencie je zameraná na včasné detegovanie a modifikovanie rizikových faktorov pre vznik prvej porážky. 

Dôležitým nástrojom primárnej prevencie sú verejné vzdelávacie kampane propagujúce zdravý životný štýl a škodlivosť nadmerného príjmu soli, pitia alkoholu, fajčenia a užívania drog, podpora efektívneho skríningu vysokorizikových osôb, legislatíva (označovanie obsahu cukrov v nápojoch, obsahu soli v minerálnych vodách a potravinách, zákaz reklám propagujúcich fajčenie a alkoholické nápoje), ako aj finančné opatrenia (zvýšená daň na cigarety a alkohol).

 

B. Prevencia (ďalšej) cievnej príhody: 

Pacienti po cievnej príhode majú vysoké riziko opakovania cievnej príhody (najviac v prvom roku po prvej príhode), preto je dôležité dodržiavať nasledovné rady a usmernenia:

  • do troch dní od prepustenia z hospitalizácie navštíviť svojho praktického lekára pre dospelých, ktorý stanoví periodicitu ďalších návštev, okrem iného by mal sledovať hladinu krvného cukru a cholesterolu, tolerancie nasadených liekov
  • užívať predpísanú liečbu a nekombinovať s voľnopredajnými liekmi
  • prestať fajčiť
  •  minimalizovať príjem alkoholu  a úplne vylúčiť tvrdý alkohol
  • kontrolovať si krvný tlak (domáce tlakomery sú už lacnejšie než pár krabičiek cigariet!)
  • pestovať každý deň aspoň 30 minút fyzickej aktivity
  • dodržiavať pitný režim
  • zdravo sa stravovať
  • rehabilitovať (logopédia, rehabilitácia, ergoterapia, psychológ...)
  • nemajte strach z komunikácie  a socializácie s ľuďmi a priateľmi

 

C. Kontrola zdravotného stavu

Jednoduché vyšetrenia u Vašeho obvodného lekára u Vás môžu znížiť riziko náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP). Váš obvodný lekár môže predpisovať lieky na pomoc so stavmi, ktoré zvyšujú riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, vrátane vysokého krvného tlaku, srdcové choroby, diabetes, vysoký cholesterol a nepravidelný srdcový tep.

 

D. Bojujte voči stresu a depresii

Stres a depresie môžu mať vplyv na Vaše telo a prispievajú k dlhodobým zdravotným problémom. Obráťte sa na svojho obvodného lekára, ktorý vám môže odporučiť profesionálneho či iného zdravotného poradcu, s ktorým sa môžete porozprávať o ťažkých životných situáciách, v ktorých sa nachádzate.