Liečba cievnej mozgovej príhody

Veríme, že ste na našich stránkach našli informácie, ktoré ste potrebovali.  Všetky články, ktoré ste čítali, by nebolo možné vytvoriť aj bez vašej finančnej podpory. Ďakujeme, že prispievate.

Názov účtu: Porážka.sk, Číslo účtu:  1242441006/1111,   IBAN: SK9711110000001242441006

Liečba NCMP

Pri podozrení na NCMP pacient podstúpi fyzikálne, laboratórne a prístrojové vyšetrenia ako CT (počítačový tomograf), vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). Na základe výsledkov prebiehajú ďalšie špecializované vyšetrenia ako napr. neurologické, kardiologické, hematologické, očné a.i.

Dôsledkom je, že určitá oblasť mozgu prestáva byť dostatočne zásobená krvou a mozgové bunky, ktoré sú extrémne citlivé na znížený prísun kyslíka, začínajú v danej oblasti už v priebehu niekoľkých minút odumierať. Každú minútu odumrie v centre ischemického ložiska až dva milióny mozgových buniek, z čoho vyplýva nutnosť rekanalizácie – spriechodnenia uzavretej cievy v čo najkratšom čase. Rozoznávame dva základné typy rekanalizačnej liečby, a to farmakologickú, ktorá musí byť pacientovi podaná do 4,5 hod od prvých príznakov NCMP. Druhou možnosťou najmä pri neúčinnosti farmakologickej liečby je mechanické odstránenie krvnej zrazeniny, ktorú je možné realizovať do 6 hodín od prvých príznakov NCMP. Najnovšou metódou v liečbe cievnej mozgovej príhody je endovaskulárna liečba, pri ktorej sa mechanicky odstráni krvná zrazenina priamo z mozgovej cievy.

Hlavným predpokladom účinnosti liečby je ČAS. V tomto smere je častým problémom to, že pacienti alebo ich blízke okolie príznaky NCMP (preklik na príznaky) podceňujú.