Prevencia NCMP

Každá prevencia sa začína zmenou životného štýlu. Aby ste predchádzali či už prvej alebo aj opakovanej náhlej cievnej mozgovej príhode, starajte sa o svoje telo i dušu. V nasledovných článkoch dostanete aspoň smerovanie, ako a akú zmenu by ste mali aplikovať na seba a na rodinu.