Komunita

Ak ste prežili porážku, nachádzate sa v akomkoľvek fyzickom či psychickom stave, neváhajte a kontaktujte ma. Mojím cieľom je vytvoriť komunitu, ktorá dá ľuďom nádej a motiváciu bojovať s následkami cievnej príhody.

Volám sa Alžbeta Husarovič, som predseda OZ PORÁŽKA.SK. Neváhajte sa obrátiť s akoukoľvek otázkou na naše Občianske združenie alebo e-mailom na alzbeta@porazka.sk

Keď som mala 28 rokov, prežila som vážnu cievnu mozgovú príhodu. Najprv som si myslela, že sa z nej nikdy nedostanem. Z následkov spomeniem len tie najvýznamnejšie: čiastočná nehybnosť pravej strany tela, strata reči (99% afázia, problémy s pomenovávaním predmetov), strata krátkodobej pamäte atď.

ALE mám skvelú rodinu. Rodinu, ktorá mala tú možnosť dať mi zázemie a pocit, že všetko zvládnem na výbornú. Sú to odborníci z fachu, ktorí mi ukázali cestu, akou sa dá všetko zvládnuť. Som si vedomá toho, že 99% ľudí túto možnosť nemá, ale som tu a som pripravená ľuďom pomôcť.  

 

„Aj choroba sa stane prijateľnejšia, ak vieš, že sú na  blízku ľudia, ktorí čakajú na Tvoje uzdravenie ako na sviatok.“

Anton Pavlovič Čechov