Kto sme

Sme občianske združenie VITÁLNE TELO, ktoré sa venuje najmä pomoci ľuďom s defektami na mozgu, ako je náhla cievna mozgová príhoda, autonehody, nehody, nádory mozgu a iné, ktoré potrebujú logopedickú, rehabilitačnú a inú podpornú starostlivosť. Pomáhame s financovaním pomôcok napríklad stacionárny bicykel, facilitačné pomôcky, polohovateľné pomôcky, terrabandy, masážne loptičky a iné.

Robíme aj preventívnu činnosť, ako vybavovanie ambulancií všeobecných lekárov pomôckami a prístrojmi, ktoré dokážu predikovať náhlu cievnu mozgovú príhodu.

CIELE

  1. Podpora pacientov s postihnutím mozgu.
  2. Podpora podujatí orientovaných na osvetu, prevenciu a liečbu ochorení súviasiacich s defektami na mozgu.
  3. Rozvoj ambulancií všeobecných lekárov, modernizácia a inovácia technického a prístrojového vybavenia.
  4. Rekonštrukcia jednotlivých ambulancií, zlepšovanie podmienok, v ktorých pacienti absolvujú svoju liečbu.

 

Občianske združenie VITÁLNE TELO

Predseda

Mgr. Alžbeta Husarovič, MHA

"Keď som mala 28 rokov, prežila som vážnu cievnu mozgovú príhodu. Najprv som si myslela, že sa z nej nikdy nedostanem. Z následkov spomeniem len tie najvýznamnejšie: spustený kútik, úplná nehybnosť na pravej strane tela, reč žiadna, problémy s pomenovávaním predmetov, strata krátkodobej pamäte atď."

Ak ste prežili porážku, nachádzate sa v akomkoľvek fyzickom či psychickom stave, neváhajte a kontaktujte ma. Mojím cieľom je vytvoriť komunitu, ktorá dá ľuďom nádej a motiváciu bojovať s následkami cievnej príhody.

„Aj choroba sa stane prijateľnejšia, ak vieš, že sú na  blízku ľudia, ktorí čakajú na Tvoje uzdravenie ako na sviatok.“

Anton Pavlovič Čechov