Kto sme

Sme malé občianske združenie, ktoré sa venuje najmä prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoci ľuďom, ktorí dostali Porážku. Sú to ľudia, ktorí potrebujú rehabilitačnú, logopedickú, psychologickú, sociálnu a inú podpornú starostlivosť. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života pacienta a schopnosť sebestačnosti pacienta. Na Slovensku sa výskyt náhlych cievnych mozgových príhod odhaduje na 300 až 600 osôb na 100 000 obyvateľov za jeden kalendárny rok. Takmer jedna tretina pacientov zomiera do jedného roka. Približne 50% z tých, ktorí prežijú, majú trvalý neurologický deficit a niečo cez 25% je trvalo odkázaných na rodiných príslušníkov alebo na dlhodobú starostlivosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. 

  • Pomáhame s financovaním pomôcok napríklad stacionárny bicykel, facilitačné pomôcky, polohovateľné pomôcky, terrabandy, masážne loptičky a iné.
  • Robíme preventívnu činnosť, takzvané Dni zdravia, kde meriame ľuďom krvný tlak, cholesterol, cukor, ale i kyselinu močovú.
  • Vybavovujeme ambulancie všeobecných lekárov pomôckami a prístrojmi, ktoré dokážu predikovať náhlu cievnu mozgovú príhodu.
  • Máme vybudovanú sieť špičkových lekárov, ktorí pomáhajú zaradiť sa pacientom po NCMP späť do spoločnosti.
  • Cielene pomáhame rodinným príslušníkom pacientov po NCMP ako po psychickej, sociálnej, resocializačnej, tak čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke .

CIELE

  1. Podpora pacientov po cievnej mozgovej príhode.
  2. Podpora podujatí orientovaných na osvetu, prevenciu a liečbu mozgovej porážky.
  3. Rozvoj a rekonštrukcia ambulancií všeobecných lekárov, neurológov, logopédov a iných, modernizácia a inovácia technického a prístrojového vybavenia.

 

Občianske združenie Porážka.sk

Predseda

Mgr. Alžbeta Husarovič, MHA

"Keď som mala 28 rokov, prežila som vážnu cievnu mozgovú príhodu. Najprv som si myslela, že sa z nej nikdy nedostanem. Z následkov spomeniem len tie najvýznamnejšie: čiastočná nehybnosť pravej polovice tela, strata reči (99% afázia, problémy s pomenovávaním predmetov), spustený kútik, strata krátkodobej pamäte atď."

Ak ste prežili porážku, nachádzate sa v akomkoľvek fyzickom či psychickom stave, neváhajte a kontaktujte ma. Mojím cieľom je vytvoriť komunitu, ktorá dá ľuďom nádej a motiváciu bojovať s následkami cievnej príhody.

„Aj choroba sa stane prijateľnejšia, ak vieš, že sú na  blízku ľudia, ktorí čakajú na Tvoje uzdravenie ako na sviatok.“

Anton Pavlovič Čechov