Lymfodrenáž po Cievnej mozgovej príhode

Veríme, že ste na našich stránkach našli informácie, ktoré ste potrebovali.  Všetky články, ktoré ste čítali, by nebolo možné vytvoriť aj bez vašej finančnej podpory. Ďakujeme, že prispievate.

Názov účtu: Porážka.sk, Číslo účtu:  1242441006/1111,   IBAN: SK9711110000001242441006

 

Využitie a vplyv manuálnej lymfodrenáže u pacientov po cievnej mozgovej príhode

Čo je to cievna mozgová príhoda?

Mozog je hlavným orgánom nervovej sústavy nášho tela, ktorý sa nachádza v dutine lebečnej. Je to veľmi zložité zoskupenie nervových centier pozostávajúcich z dvoch polovíc – hemisfér. Cievna mozgová príhoda sa nazýva aj mozgový infarkt, porážka, mozgová príhoda či mŕtvica.  Porážka nastáva pri upchatí ciev (ischemická cievna mozgová príhoda), alebo ich porušení  (hemorágická cievna mozgová príhoda). Cievy zásobujú mozog kyslíkom. Pri ich poškodení mozgové bunky nemajú dostatok kyslíka a prestávajú správne plniť svoju funkciu. Rozsah poškodenia je individuálny, závisí od veku pacienta, pridružených ochorení, postihnutej lokality a má za následok rôzne poruchy, či už prechodné alebo trvalé.

 

Cievna mozgová príhoda a lymfedém

Už od akútneho štádia cievnej mozgovej príhody je dôležité u pacienta začať s intenzifikovanou liečbou. Tá je zabezpečovaná terapeutickým tímom, ako sú lekár FBLR, fyzioterapeut, ergoterapeut, protetik, psychológ, logopéd (pri poruchách reči) a podľa potreby aj sociálny pracovník. Pacienti, ako aj ich príbuzní, si musia uvedomiť, že ciele liečebnej rehabilitácie sa počas liečby menia podľa stupňa a typu postihnutia. Ak u chorého nastane  strata aktívnej hybnosti a rovnovážnych funkcií, môže dlhodobá imobilizácia postihnutých končatín vyústiť k porušeniu žilovo - svalovej pumpy a to môže mať za následok vznik lymfedému (staticky).  Lymfedém alebo lymfatický opuch vzniká na podklade žilovej a lymfatickej nedostatočnosti,  keď lymfatický systém nie je schopný odvádzať všetku lymfu z postihnutej oblasti. Lymfedém tak vzniká na podklade mechanickej insuficiencie. Ako prevenciu môžeme využiť doplnkovú liečbu časť fyzikálnej terapie, ktorá zahŕňa špeciálnu hmatovú techniku na podporu transportnej funkcie lymfatického systému opuchnutej končatiny - manuálnu lymfodrenáž.
 

Manuálna  lymfodrenáž

Manuálna lymfodrenáž je technika, ktorá sa s veľkým úspechom využíva nielen v kozmetike, ale aj v medicínskej praxi v rôznych odboroch. Technikou manuálnej lymfodrenáže možno ovplyvniť  opuchy ľudského tela rôzneho pôvodu, pokiaľ  pri danom ochorení nie je kontraindikovaná.

Hmaty sa vykonávajú na koži a v pod­koží, majú kruhový, pumpovací a špirálový charakter, pomalú frekvenciu a môžu priaznivo ovplyvniť povrchový lymfatický systém i regionálne lymaftické uzliny. Aplikáciou špeciálnych hmatov sa lymfa transportuje do veľkých zber­ných ciev a ďalej do krvného riečišťa. Cieľom je podpora transportu lymfy, redukcia lymfedému, relaxačné pôsobenie na kostrové svalstvo a psychická stimulácia. U pacientov s cievnou mozgovou príhodou je najvhodnejšia modifikovaná manuálna drenáž lymfatického systému, čo znamená, že je masáž prispôsobená danému ochoreniu dĺžkou, silou a spôsobom výkonu špeciálnych hmatov.

 

Na čo si treba dávať pozor

Manuálna lymfodrenáž môže byť veľkým prínosom pre pacientov po cievnej mozgovej príhode ak je indikovaná správne, ale pri nesprávnom a neodbornom použití môže pacienta aj poškodiť.

Je potrebné dodržiavať nasledovné:

 

  1. Vždy konzultovať neurológa, lekára FBLR a ďalších odborných lekárov, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o pacienta s cievnou mozgovou príhodou, či je manuálna lymfodrenáž pre pacienta vhodná.
  2. Lekár, ako aj fyzioterapeut, by mal dostatočne poznať zdravotný stav pacienta.

3)    Uistiť sa, že fyzioterapeut, ktorý vykonáva konkrétne drenážne techniky, má dostatočné vzdelanie a skúsenosti s terapiou lymfedému (certifikovaná pracovná činnosť: techniky terapie lymfedému).

Modifikovaná manuálna lymfodrenáž  nezvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody, ale existujú opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať.  Slúži aj ako vhodný doplnok, ktorý môže byť využitý pri uvoľnení svalového napätia. Musíme však znova zdôrazniť, že pacient po cievnej mozgovej príhode musí mať súhlas od ošetrujúceho lekára na absolvovanie manuálnej lymfodrenáže.