Zdravé recepty

Veríme, že ste na našich stránkach našli informácie, ktoré ste potrebovali.  Všetky články, ktoré ste čítali, by nebolo možné vytvoriť aj bez vašej finančnej podpory. Ďakujeme, že prispievate.

Názov účtu: Porážka.sk, Číslo účtu:  1242441006/1111,   IBAN: SK9711110000001242441006

 

Zdravé stravovanie má svoje princípy a základy, treba však brať do úvahy to, že každý z nás je individualita a to platí aj pre výživu. Niekto potrebuje viac bielkovín, iný zase znížiť príjem cukru v strave, alebo je alergický na niektoré potraviny a pod.  Stravovanie je nutné prispôsobiť stavbe, ale aj stavu nášho tela, genetickej predispozícii, veku, pohlavia.

 

 Zdravé recepty od Mirky Luberdovej

 Ďalšie zdravé recepty