2%z vašich daní

A)      AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI - PRÁVNICKÉ ALEBO FYZICKÉ OSOBY:

Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane sú priamo vo Vašom daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania vrátane poskytnutia 2 % je tento rok 31. marec 2017. V prípade požiadania o predĺženie termínu na podanie daňového priznania sa aj 2 % poukazujú v tomto predĺženom termíne. 

V tlačive vyplníte naše údaje:

IČO: 42357659
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Porážka.sk
Sídlo: Ambrova 40, 831 01 Bratislava

 

Dodatočné informácie pre právnické osoby:
Ak ste počas roka 2017 až do termínu podania daňového priznania darovali niektorej organizácii nezriadenej za účelom podnikania finančný dar aspoň v hodnote 0,5 % dane z Vášho príjmu, vyplníte riadok 1, 2 a 4 v IV. časti daňového priznania. Ak ste za rok 2016 darovali menej ako je hodnota 0,5 % dane z Vášho príjmu, vyplníte riadok 3 a 4 v 4.časti daňového priznania (v tomto prípade poukážete 1,5 % dane z príjmu). Potom vyplníte údaje o prijímateľovi/prijímateľoch.

B)      AK VÁM ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ, STIAHNITE SI TU:

 

Vyhlásenie, ktoré vypĺňate vy. 
Potvrdenie o zaplatení daní, ktoré vypĺňa Váš zamestnávateľ.
Oba formuláre pošlite na miestny príslušný daňový úrad, najneskôr do 30. 4. 2017.