Predaj kníh

Komplexný pohľad na problematiku lymfedému

Obal knihy

Lymfedém je chronické ochorenie vznikajúce v dôsledku poruchy lymfatickej drenáže v lymfatickom systéme. Porucha lymfatickej drenáže má rôznorodú etiológiu. Generalizované a lokalizované edémy patria medzi klinické prejavy v takmer všetkých klinických odboroch a špecializáciách. Manifestné edémy v detskom veku (primárne) dôsledkom vrodenej poruchy alebo aj získané (sekundárne)rôznej etiológie poškodenia lymfatického systému sú nielen terapeutickým, psychologickým, ale aj sociálnym problémom...

Obsah knihy

Lymfedém a jeho klasifikácia
1  Charakteristika, anatómia a patofyziológia lymfedému        
2  Klinický obraz lymfedému        
3  Klasifikácia lymfedému       
3.1  Primárny lymfedém       
3.2  Sekundárny lymfedém

Diagnostika lymfedému
1  Diagnostické kritériá lymfedému        
2  Diferenciálna diagnostika lymfedému        
3  Štádiá lymfedému       
4  Komplikácie lymfedému        
5  Preventívne opatrenia a identifikácia rizikových pacientov v subklinickom štádiu ochorenia

Typy liečebných postupov pri lymfedéme
1  Farmakoterapia lymfedému       
2  Chirurgická terapia       
3  Terapia lymfedému fyzioterapeutickými postupmi       
4  Lymfotaping

Komplexná dekongestívna terapia (CDT) – fázy liečby lymfedému
1  I. fáza – intenzívna liečba       
1.1  Manuálna lymfodrenáž       
1.2  Externá kompresia        
1.3  Antiedematózne cvičenia        
1.4  Prístrojová lymfodrenáž        
2  II. fáza – udržiavacia liečba       
3  Paliatívna liečba       
4  Režimové opatrenia        
5  Kúpeľná liečba

Vplyv dekongestívnej fyzioterapie na vývoj lymfedému        
Medicínske, sociálne a spoločenské problémy lymfedému

1  Lymfedém ako medicínsky problém       
2  Lymfedém ako psychologický problém        
3  Lymfedém ako spoločenský problém         
4  Sociálne dôsledky ochorenia a sociálna rehabilitácia        
5  Zdravotná starostlivosť a pracovné zaradenie

Objednanie knihy

Po vyplnení formuláru vám budú zaslané inštrukcie na úhradu objednávky.

Po obdržení úhrady vám knihu zašleme poštou.

Cena knihy 18,- €
Doprava 2,- €